Živá encyklopedie

130 let ostravských tramvají

Zahájení provozu ostravských tramvají připadlo na 18. srpna 1894, tedy na den narozenin císaře Františka Josefa I. Ostrava se tak stala dalším městem monarchie, v níž obyvatelé mohli využívat k přepravě moderní dopravní prostředek. V průběhu století prošla ostravská síť městské kolejové dopravy bouřlivými změnami, avšak její páteřní tratě mezi současnými ostravskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice slaví v roce 2024 130 let své existence.

Použitá literatura:

Závodná, M. Dopravní obslužnost Orlové v 19. až 21. století. In: K. Lančová, M. Závodná, A. Zářický (eds.). Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023. Ostrava: Ostravská univerzita, 2023, s. 391–412. ISBN 978-80-7599-389-2.

Závodná, M. Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901–1938. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B. 2011, roč. 60, s. 255–274. ISSN 1211-3131.

Závodná, M. Ekonomická situace Společnosti moravských místních drah v době první Československé republiky.  In: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Praha – Ostrava: Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 317–334. ISBN 978-80-7464-774-1.

Závodná, M. Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918. České Budějovice – Ostrava: Veduta –   Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 328 s. ISBN 978-80-7464-856-4.

Závodná, M. Městská doprava a Ostrava – prostorové a správně-ekonomické interakce v meziválečném období (1918–1938).  In: Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum. Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita Brno, 2010, s. 222–241. ISBN 978-80-87378-44-1.

Závodná, M. Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. století.  In: Jan Malura; Martin Tomášek.  Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 263–277. ISBN 978-80-7464-864-9.

Závodná, M. Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945–1949). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2020, 11(2), s. 202–219. ISSN 1803-7550.

Závodná, M. Místní dráha Svinov–Klimovice (1896–1934). Historie jedné železniční „akciové společnosti“ s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska.  Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, 7(2), s. 167–183. ISSN 1803-7550.

Závodná, M. Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914–1918). In: Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska.  Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2016, s. 517–539. ISBN 978-83-7467-260-3.

Garba, K. Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. I. a II. díl. Praha 1974.

Kroček, M. Osudy projektu železniční trati Mariánské Hory – Brušperk – Kozlovice. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 17. Ostrava 1995, s. 195–222.

Pavelek, R. 1901–2001. 100 let elektrické tramvaje v Ostravě. Od Sanoku k Astře. Ostrava 2001.

 

Michaela Závodná