Živá encyklopedie

1960–1973

Počátkem 60. let 20. století pokračovala výstavba Poruby a výstavba v oblasti Hrabůvky a Zábřehu dosáhla svého rozmachu. Preferována začala být autobusová doprava, v roce 1964 byla zrušena trať do pískových dolů, na Zengrově a Rudné ulici, koncem 60. let byly zrušeny také tratě do Bělského lesa a trať ze Svinova do Poruby (úsek Vřesina–Kyjovice zůstal v provozu). V roce 1975 byla zrušena trať Hrabová–Ščučí a v roce 1978 do Klimkovic.

Období 60. a 70. let 20. století také znamenalo rušení úzkorozchodných drah, jejichž technický stav byl dlouhodobě zanedbáván a rychle zhoršován intenzivním poddolováním, které se výrazně podepsalo na kolejovém svršku i vozovém parku. Jeho zanedbání a preference automobilové a autobusové dopravy, která se projevovala v intenzivní výstavbě silniční sítě na Ostravsku i Karvinsku, vyústila v zánik úzkorozchodných drah na Ostravsku. Do roku 1967 byla postupně zlikvidována karvinská dráha, tj. původní trať Moravská Ostrava – Karviná, a do roku 1973 dráha bohumínská spolu s větví z Bohumína do Karviné.