Živá encyklopedie

Živá encyklopedie

Dlouhodobě se snažíme vyhledávat, mapovat a dokumentovat významné fenomény kultury, vědy a života Moravskoslezského kraje, a následně je pro veřejnost opětovně objevovat, popularizovat a snad i na malý okamžik oživovat. To jsou atributy, které charakterizují náš nově vznikající projekt s dlouhodobým záměrem a snad vše vypovídajícím názvem „Živá encyklopedie“.

 

Jednotlivé fenomény budeme přibližovat formou podrobných a zajímavých textů, popularizačních spotů, videorozhovorů a podcastů, výstav, přednášek pro veřejnost, komentovaných vycházek, panelových diskusí, e-knih, interaktivních her, pracovních listů pro školy a dalších navázaných aktivit.

 

Rok 2023 je pilotním rokem pro nastavení projektu. Pro tento účel bylo vybráno několik prvních hesel, kromě toho bude v této pilotní fázi připravena také metodika tvorby Živé encyklopedie a její střednědobý a dlouhodobý plán. Hesla budou postupně doplňována a rozšiřována.

Živá encyklopedie vzniká ve spolupráci těchto institucí:

  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
  • Ostravská univerzita (Centrum regionálních studií FF)
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (katedra architektury FAST, oddělení popularizace);
  • Slezská univerzita v Opavě (Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby FPF).

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Obrazový materiál poskytly především tyto instituce: Archiv města Ostravy, Ostravské muzeum a Moravskoslezský kraj.