Živá encyklopedie

1989–2024

Pád totalitního režimu v roce 1989 přinesl nové požadavky na městskou dopravu. Bylo nutné změnit hospodaření podniku a reagovat na konkurenci individuální dopravy. Důležitým mezníkem pro tramvajovou dopravu se stalo zřízení trati podél ulice Místecké na přelomu tisíciletí. Trať koncepčně navazovala na systém rychlé tramvaje z 80. let 20. století a znamenala rychlé spojení části Jižního města s centrem Ostravy. V rámci Ostravy probíhá postupná modernizace vybraných traťových úseků. 

Doposud nerealizované projekty

V různých stádiích vývoje a úvah je na jedné straně tramvajová trať na VII. a VIII. porubský obvod, o níž se vede vyhrocená debata, a dále otázka meziměstského spojení ostravské aglomerace s Karvinou pomocí tzv. vlakotramvají. Jednu dobu se předpokládalo i vedení tramvají Dolní oblastí Vítkovice. 

Bouřivá debata se vede rovněž o koncept tzv. ostravského metra, jehož cílem má být zefektivnění dopravní obslužnosti Ostravy. Koncept je reakcí na finanční požadavky podniku i na proměnu vozového parku dopravního podniku. V něm jsou vysokokapacitní tramvajové vozy typu KT či spřažené tramvajové vozy nahrazovány středněkapacitními vozy firem Stadler a Škoda. Udržení stávající přepravní kapacity a dopravní frekvence vyžaduje nasazení vyššího počtu těchto vozů do provozu, který je však již nyní limitován kapacitou stávajících tramvajových smyček.