Živá encyklopedie

1945–1949 (1953)

V poválečném období nastala nutnost uspořádat majetkové poměry, především vyřešit nejasnosti spojené s nákupem drah Společností moravských místních drah před rokem 1945. Ačkoliv obě kupní smlouvy byly prohlášeny za neplatné, definitivní vypořádání, a tím i ukončení celé kauzy přinesl až vznik komunálního dopravního podniku města Ostravy v roce 1949. V krátkém intermezzu let 1945–1948 se také připravovaly podmínky pro změny právní podstaty společnosti. Okamžitě po válce byly zřízeny závodní výbory a připraveny kroky pro změnu právní formy provozovatele největší tramvajové sítě na Ostravsku. Snahy reorganizovat dopravní podnik zesílily po roce 1946, kdy v parlamentních volbách vyhrála Komunistická strana Československa. Vedení města, doposud hlavní akcionář Společnosti moravských místních drah, reorganizovalo správní radu a na jejím zasedání v roce 1947 rozhodlo o likvidaci společnosti kvůli záměru zřídit jeden ostravský dopravní podnik, jehož právní forma bude následně rozhodnuta.

Po únorovém puči roku 1948 a vydání zákona o komunálních podnicích vznikly podmínky pro sloučení všech provozovatelů městské hromadné dopravy na Ostravsku do jednoho podniku. Diskuze probíhala o tom, zda se bude jednat o podnik krajský, nebo podnik komunální. V květnu 1949 byl se zpětnou platností od 1. ledna 1949 založen Dopravní podnik města Ostravy jako podnik komunální. Jeho základem se stala Společnost moravských místních drah, v průběhu roku k ní přibyly Slezské zemské dráhy, Místní dráha Moravská Ostrava – Karviná a majetkové podstaty drobných soukromníků v autobusové dopravě na Ostravsku. Teprve roku 1953 byla do dopravního podniku začleněna i dráha Vítkovice–Hrabová, které se Vítkovické železárny nechtěly vzdát a jako podnik strategického a prvořadného významu pro nové komunistické Československo dokázaly tuto záležitost téměř čtyři roky prodlužovat.