Živá encyklopedie

Dr. mont. Ing. Václav Šusta​

* 20. 12. 1892, Slezská Ostrava

† 22. 12. 1953, Ostrava

báňský odborník, geolog a paleontolog

Václav Šusta ve svém životě propojil vzdělání, lásku k přírodě i k umění člověka na poli technickém, houževnatost, pracovitost a velkorysost. Jeho dílo stojí za zaznamenání a je příkladem pro dnešní mládež i budoucí generace.

Narodil se ve Slezské Ostravě. Absolvoval horní obor na Vysoké škole báňské v Příbrami, kde v roce 1924 získal doktorát montánních věd. Prošel hornickou praxí v železnorudných a zlatorudných dolech. V roce 1921 se vrátil na Ostravsko. Působil jako báňský inženýr v Larischových dolech v Karviné a Horní Suché, později na generálním ředitelství dolů Severní dráhy Ferdinandovy a od roku 1946 v rámci Kombinátu OKD. Jako vedoucí odboru důlního měřiče a geologa zahájil rozsáhlý geologický průzkum uhlí. Významně se podílel na zdokonalení důlní dobývací techniky a rozvoji geologicko-průzkumných metod. Při své činnosti nashromáždil obsáhlý paleontologický, mineralogický a petrografický materiál. Popsal a pojmenoval 11 nových druhů fosilní karbonské flóry. Byl autorem řady vědeckých prací, projektů a posudků.

Jeho sběry jsou dnes základem Šustovy paleontologické sbírky uložené v Ostravském muzeu.

Šusta během svého života shromáždil na 7 000 geologických exponátů, především z dolů ostravsko-karvinského revíru, které postupně věnoval městu Ostravě. Do dnešního dne se sbírka rozrostla na více než 22 000 kusů a svým významem překročila regionální rámec a stala se vskutku světovou. Sbírka nezůstala v původním stavu, ale byla dále doplňována a rozšiřována.