Živá encyklopedie

Poruba

Před sedmdesáti lety jezdila po katastru obce Poruba stavební technika, aby z polí za vsí povstalo nové socialistické město – Nová Ostrava. Záměr přestěhovat původní historickou Ostravu na nové místo byl naplněn jako většina velkých plánů jen částečně. Z úmyslu postavit celé nové město zůstal městský obvod Poruba, ztratil se socialismus i ambice stavět výškové dominanty ve stalinském stylu a vodní kanály, ve kterých se měly zdobené stavby zrcadlit. Poruba představuje na jednom místě pestré architektonické vrstvy obytného prostředí od 50. let až po současnost. Poznání vývoje města a jeho každodennosti umožňuje porozumět minulosti a díky tomu vidět dnešek v souvislostech.

Eva Špačková

Plán Nové Ostravy 1951, zdroj: Postavíme města socialismu, Kapitoly k diskusi o tom, co bude v nových socialistických městech na Ostravsku. Ostrava, 1951
Dopravní schéma sektorového centra Ostrava-západ (dnešní Poruba) podle vítězného návrhu ze soutěže na sektorové centrum Poruby 1965, autoři Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus, katedra urbanismu SF SVŠT v Bratislavě, zdroj: ROZHON, Radúz. Ostravská centra. Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Ostrava, 1967, č. 4, s. 231
Urbanistická studie Centrum Poruby – situace, 1997, zdroj: soukromý archiv manželů Májkových
Urbanistická studie Centrum Poruby – axonometrie, 1997, zdroj: soukromý archiv manželů Májkových