Živá encyklopedie

prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Dr h. c.

* 1941, Zlín

vědec a profesor chemického inženýrství na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

Narodil se ve Zlíně, v dětství se s rodiči odstěhoval do Prahy. Promoval na Vysoké škole chemicko-technologické, pak působil na Akademii věd s hlavním zaměřením na výzkum procesů ve vysoce vazkých a nenewtonských kapalinách (jde např. o roztoky a taveniny polymerů či různé směsi, které se neřídí běžnými pravidly).

Od 1994 do současnosti vyučuje chemické a procesní inženýrství na VŠB – Technické univerzitě Ostrava na Fakultě materiálově-technologické. Ve výzkumu se orientoval na řešení problémů široké palety průmyslových chemických a metalurgických vícefázových reaktorů, včetně návazné problematiky energie a životního prostředí.

Je držitelem mnoha ocenění, přednášel na řadě míst Evropy, v Japonsku, USA, Austrálii. Získal několik titulů, je autorem dvou set publikací, včetně šedesáti evidovaných časopiseckých sdělení, tří monografií, 25 patentů.

Jako dítě chtěl být řemeslníkem, protože to je podle rodinné tradice základem všeho. Rodinnou firmu, kterou založil pradědeček v Prostějově, znárodněnou v roce 1945, pokládal ale za zapomenutou historii. V době studia bylo jeho snem vymyslet novou chemickou továrnu. To se mu sice úplně nepodařilo, ale aspoň během času přispěl mnoha originálními průmyslovými postupy a zařízeními.

Je synem chemika a vynálezce Otty Wichterleho. Stejně jako otec a úspěšný starší bratr, i Kamil Wichterle chtěl v něčem vyniknout. K úspěchu ve škole vedla děti soustavněji spíše maminka. Vzdělání, pracovitost a čestnost rodičů byla pro něj normální a dlouho myslel, že je to běžné ve všech rodinách.

Byl u konstruování prvního pohonu na výrobu čoček (Čočkostroj z Merkuru), na jednom z prvních počítačů pak naprogramoval řešení tabulek pro návrh tvarů čoček.

Profesor Wichterle je celoživotním optimistou s historií sportovce, ligového běžce. Žije v Ostravě, má 5 dětí a 13 vnoučat.