Živá encyklopedie

Vznik Velké Ostravy

1. 1. 1924

Výskyt černého uhlí předurčil Ostravu k rychlému rozvoji. Ještě v 19. století byla Moravská Ostrava jen menším a nijak významným městem. Za sto let se situace zcela změnila a z Ostravy se stalo industriální velkoměsto.

Myšlenka na spojení Moravské Ostravy s Přívozem a Vítkovicemi vznikla již před první světovou válkou. Po spojení těchto měst by vzniklo významné průmyslové centrum. Plány ale byly zhaceny první světovou válku a následným převratem. 

Po první světové válce bylo téma sloučení obnoveno, zahrnovalo ale už nejen tři průmyslová města, nýbrž i okolní obce – moravské i slezské. 

Velkým zastáncem vytvoření tzv. Velké Ostravy byl Jan Prokeš, který v roce 1919 svolal první schůzku se zástupci okolních obcí. První ohlasy byly příznivé, postupně ale obce začaly sloučení odmítat. Problematické bylo zejména spojení obcí slezských s moravskými do jednoho města. 

Nakonec došlo ke sloučení jen sedmi moravských obcí, a to výnosem ministerstva vnitra v roce 1923, který nabyl platnost 1. ledna 1924. Velká Ostrava z roku 1924 se skládala z Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabůvky a Nové Vsi. Sloučeny byly pod jednotný název Moravská Ostrava. Do čela nově vzniklého města byl postaven právě Jan Prokeš

Další vesnice byly přičleněny až během nacistické vlády. Jednotný název Ostrava byl kodifikován až v roce 1946. V té době byly součástí tehdejší Moravské Ostravy i slezské vesnice (Muglinov, Slezská Ostrava aj.), takže označení „moravská“ už nedávalo smysl.

Moravská Ostrava v roce 1924 po sloučení s okolními obcemi (autor: Josef Šerka)

Město Ostrava, městské obvody a vybrané organizace na rok 2024 připravili celou řadu akcí, přednášek a komentovaných vycházek, které představily cestu ke vzniku Velké Ostravy a také život v nově vzniklém velkoměstě.

Taktéž byl vytvořen web, na kterém je přehledně popsán vývoj Velké Ostravy i jejich jednotlivých částí. Akce k výročí Velké Ostravy završily 15. června 2024 patnáctým ročníkem Muzejní noci.

Pro více informací navštivte: www.velkaostrava.cz

KB